Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Liftoff Marketing

Privacy

Liftoff Marketing gaat zorgvuldig om met jouw persoons- en studiegegevens. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een deel van jouw gegevens zijn echter nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we deze gebruiken.

Opslag 

Wij slaan de persoonsgegevens op die we van jou hebben ontvangen. Dit kan ook via het UWV of werkgever gaan. Voorbeelden zijn gegevens die we ontvangen tijdens het inschrijfproces voor een opleiding, dit kan ook gebeuren wanneer het proces nog niet is afgerond. Andere voorbeelden zijn de  aanvraag van een brochure of kostenoverzicht, de aanmelding voor een nieuwsbrief, telefonisch contact en contact via e-mail. Wij bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres en overige contactgegevens
 • Informatie over de opleiding waarvoor interesse is
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens over de opleiding, waarbij je kan denken aan zaken als aanwezigheid, behaalde resultaten en (mogelijke) afronding van de opleiding
 • Gegeven feedback in leeromgeving en tevens communicatieplatform Slack
 • Aanvullende verstrekte informatie omtrent aangegeven wensen en behoeften


Gebruik van jouw gegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het registreren van deelname aan een opleiding evenals de administratieve afhandeling 
 • Het verzorgen van de door jou gekozen opleiding
 • Het correct versturen van facturen
 • De creatie en het versturen van (eventuele) certificaten 
 • Het geven van advies over een opleiding 
 • Je relevante informatie verstrekken over onze producten en diensten 
 • Het opvragen en versturen van benodigde documenten en informatie evenals reacties op vragen en opmerkingen 
 • Het uitvoeren van analyses in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening


Verdere toelichting

 • Liftoff Marketing is een handelsnaam van Leaped B.V. Leaped B.V. is een onderdeel van de Manzate Invest B.V. Een aantal van onze opleidingen worden verzorgd door de Manzate Invest BV of gelieerde organisaties. Indien dit het geval is en het noodzakelijk is om jouw opleiding te kunnen faciliteren worden jouw persoonsgegevens gedeeld met Manzate Invest BV of gelieerde organisaties.
 • In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners. Voorbeelden zijn locatie van de opleiding, incasso en het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek. Het is hen alleen toegestaan van jouw gegevens gebruik te maken in het belang van (de kwaliteit van) jouw opleiding. Het is niet toegestaan om jou voor andere doelen te benaderen, noch jouw gegevens door te geven aan andere partijen.
 • Er is een mogelijkheid dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. In deze gevallen delen we uitsluitend de hiervoor noodzakelijke gegevens.


Advies 

Bij het aanvragen van informatie – zoals een brochure – betreffende een van onze opleidingen via de website, kunnen we telefonisch en/ of via e-mail contact met je opnemen in het kader van advisering. Afmelding hiervoor is mogelijk door een mail te sturen naar opleidingen@leaped.nl.

Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden beschermd om misbruik tegen te gaan. Voor de bewaartermijn kijken we tot hoe lang het noodzakelijk is, gelet op de hierboven beschreven doelen, of zolang als de wet ons daartoe verplicht. Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen deze worden vernietigd.

Je gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Het is te allen tijde mogelijk om je persoonsgegevens in te zien of aan te passen. Stuur een e-mail naar opleidingen@leaped.nl om een overzicht op te vragen van de persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Ook voor het verwijderen van gegevens kan je een e-mail sturen naar dit e-mail adres. Na een ontvangen verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, wordt er gecontroleerd of dit wettelijk is toegestaan. In het geval we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment we jouw gegevens wel gaan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen. Je kunt contact met ons opnemen via klachten@leaped.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een bepaalde hoeveelheid data die een server naar een webbrowser stuurt, opgeslagen wordt, en bij een volgend bezoek weer naar de server wordt gestuurd. Op deze manier kan de server de browser herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke webpagina’s bezocht zijn, hoe lang een browser op de website is geweest evenals het vergaren van demografische data. Cookies worden door ons gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Naast functionele cookies, maken we gebruik van analytische en marketingcookies. 

Cookie-instellingen aanpassen

Het is mogelijk om je browser in te stellen zodat je een waarschuwing krijgt als een website cookies gebruikt. Je kan cookies volledig blokkeren door gebruik te maken van verschillende tools. Let op, het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat de website niet optimaal werkt. 

Noodzakelijke cookies

We gebruiken noodzakelijke cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we snel de juiste informatie tonen wanneer je op onze website bent. Noodzakelijke cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Werking analytische- en marketingcookies

Analytische cookies gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina het meeste bezoek ontvangt. Op onze website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren. Statistieken cookies komen altijd op je computer te staan. 

Wat betreft marketing cookies, hiervoor ontvang je een melding. Je kan toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na deze toestemming geven wij derde partijen de mogelijkheid om marketingcookies op onze website te plaatsen. 

Cookies die wij gebruiken

 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Facebook
 • LinkedIn

Vragen over deze Privacy- en Cookieverklaring?

Indien je vragen hebt over deze Privacy- en Cookieverklaring kun je contact opnemen met opleidingen@leaped.nl. Leaped B.V., Schapenkamp 2, 1211 PA, Hilversum. KVK-nummer 67126316. Liftoff Marketing is een label van Leaped B.V.